+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Rådgivning & arkitekthjælp
 
Kontakt
 

Rådgivning og arkitekthjælp

Det praktiske arbejde med at planlægge og opføre et hus er en overvældende opgave for de fleste mennesker. Har du tanker om at bygge et bæredygtigt lavenergihus, men ved ikke rigtigt hvordan du skal komme igang, så tilbyder jeg nu rådgivning og arkitekthjælp i det omfang det er nødvendigt for at få dit projekt på skinner.

Med 15 års erfaring som bygningskonstruktør på nogle af Danmarks førende tegnestuer har jeg ud over en solid byggeteknisk indsigt også opbygget et fintmasket netværk af specialiserede rådgivere der tilsammen kan sikre at dine ønsker og tanker om et nyt hus kan realiseres.

Med de seneste års pludselige fokus på klima og energiforbrug er kreativiteten i markedsføringsafdelingerne blomstret, så der efterhånden ikke findes produkter der ikke er både bæredygtige, miljøvenlige og nærmest en gevinst for vores klode.

Det kan være meget svært at afgøre hvad der er rigtigt af alt det man hører - og hvad der er varm luft produceret af smarte markedsføringsfolk.
Sådan er det også indenfor byggeriet - med både byggematerialer, installationer og tekniske løsninger. Næsten dagligt præsenteres nye materialer og teknologier der hævder at de på en ny og afgørende måde kan bidrage til et mere energibesparende og bæredygtigt byggeri. Heldigvis kan mange af de nye frembringelser medvirke til et lavere energiforbrug og et mere miljøvenligt byggeri - men endnu mere er uden reelt indhold og nærmere til skade for både miljø og økonomi.

Med et mangeårigt engagement i lavenergihuse og bæredygtigt og miljøvenligt byggeri tilbyder jeg assistance til at finde netop de materialer, løsninger og teknologier der skal til for at dit projekt får den energimæssige og miljøvenlige profil du ønsker.

Rækker den konkrete opgave ud over mine egne kompetancer kan vi trække på hele det fintmaskede netværk jeg har opbygget over de seneste 15 år blandt arkitekter, landskabarkitekter, ingeniører, energirådgivere, leverandører og materialeproducenter, og vi vil derfor i samarbejde med dig kunne inddrage de specifikke kompetancer og mennesker der skal til for at at realisere dit byggeri.


Arkitekthjælp

Er der udover byggeteknisk og energimæssig rådgivning behov for at få lavet tegninger og traditionelt arkitektarbejde, kan jeg i et vist omfang tilbyde assistance til at fastlægge dine behov og ønsker, og få dem ført over i tegninger der kan bruges i det videre arbejde.

Jeg tilbyder hjælp indenfor skitsering og idéoplæg, udarbejdelse af myndigheds-dokumenter, udarbejdelse af projekteringstegninger, indhentning af håndværkerpriser, koordinering med ingeniører og andre rådgivere, samt tilsyn på byggepladsen.
Overstiger den konkrete opgave mine tidsmæssige ressourcer kan jeg jeg formidle kontakt til en lang række kvalificerede tegnestuer, der kan arbejde videre ud fra de principper og retningslinier du og jeg i fællesskab finder frem til.

I det omfang det findes relevant vil jeg efterfølgende kunne fungere som bygherrerådgiver - altså din personlige rådgiver i samarbejdet med andre arkitekter, ingeniører, entreprenører eller overfor offentlige myndigheder.Kontakt mig for en uforpligtende snak om de forskellige løsningsmuligheder der er til netop dit projekt.

Skriv en mail til info@plushuset.dk