+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
• Oversigt samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

Samarbejdspartnere

Da vi bestemte os for at udvikle og bygge et bæredygtigt super-lavenergihus, tog vi kontakt til personer og virksomheder som på en eller anden måde har markeret sig indenfor disse områder.
Ved at inddrage så mange specialister som muligt, håber vi at få øget indsigt i den helt aktuelle udvikling på disse områder, og samtidigt at give de involverede parter et øget kendskab til hinandens virksomheder og produkter. Vi vil på denne måde forsøge at skabe et projekt der er udviklende og lærerigt for alle involverede.

Fra alle grene af byggebranchen er der således inddraget specialister der giver hvert deres bidrag til projektets nøgleområder.
Arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører, visualiseringseksperter, installations- og konstruktionsingeniører, erfarne håndværkere, energirådgivere, miljøkonsulenter, producenter og leverandører af byggematerialer og installationer, samt græsrødder og ildsjæle indenfor bæredygtighed og miljøvenlig byggeri, har alle bragt viden og kompetence til byggeprojektet.

Alle vi har rettet henvendelse til har med det samme ja til at tage aktiv del i projektet, og vi har derfor fået samlet et hold omkring projektet som er usædvanligt kompetent, og som vi er meget stolte over at være en del af.

Undervejs i processen har vi haft kontakt til en endnu længere række af personer og virksomheder der stillede sig til rådighed med viden, produkter og tilbud om samarbejde, og der er mange vi er kede af i sidste ende at måtte sige nej tak til. Da det kun er et enkelt hus vi laver i denne omgang, er der ikke blevet plads til alle, men vi siger hermed tak for deres mange og væsentlige bidrag, og helhjertede deltagelse. Vi håber at få samarbejder i andre sammenhænge !

Alle vi har haft kontakt til i dette forløb har vist sig at være dybt engageret i energi- og miljøforhold og parate til at dele ud af deres viden og erfaringer. Nogle af vores samarbejder baserer sig på gamle personlige bekendtskaber, og andre er helt nye, med mennesker, virksomheder og produkter vi først har fået kendskab til indenfor de seneste måneder.

Fælles for samtlige deltagerne i projektet er, at det er mennesker og virksomheder som vi respekterer for deres høje faglighed, og som vi er stolte af at arbejde sammen med.

Vi håber at vi kan yde deres engagement og produkter den fornødne respekt i vores byggeri, og vi anbefaler dem alle, til andre projekter og relationer hvor der er ønske om at få engagerede, og kompetente samarbejdspartnere.

Se oversigten over samarbejdspartnere her.