+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
• Oversigt samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

SamarbejdspartnereMerkur
Den almennyttige andelskasse
Ib Bak Jensen


Da vi i starten af 2007 gik i gang med at planlægge +huset besluttede vi os for at følge op på grundidéen med at bygge et bæredygtigt hus, ved også at søge financiering ved et pengeinstitut der havde andre prioriteringer end overskudsgrad og afkast til aktionære.
Vi ønskede et pengeinstitut der havde et etisk udgangspunkt der lå tæt på vores eget, og som nok drev sund bankforretning, men gjorde det med henblik på et almennyttigt sigte.

Vi henvendte os derfor i den almennyttige andelskasse Merkur, og holdt et møde hvor vi præsenterede vore tanker og idéer om et bæredygtigt ultra-lavenergihus. 24 timer senere havde vi tilsagn om den nødvendige financiering, og denne handlekraft og imødekommenhed har været kendetegnende for hele det engagement vi sidenhen har haft med Merkur.

Fra det første møde og helt frem til i dag har vores kontakt i Merkur været Ib Bak Jensen - stedfortræder for afdelingsdirektør.
Både ved det første møde, og efterfølgende i snesevis af møder, telefonsamtaler og mailudvekslinger har det været en god oplevelse af en ekstraordinær grundig faglig behandling , men også et møde med en bankkultur med et sjældent personligt
engagement, og med både tid og lyst til at få tingene gjort ordentligt for begge parter.

Vi tøver ikke med at anbefale Merkur til alle der gerne vil gøre bankforretninger på et etisk og socialt grundlag, og som gerne vil have en grundig og imødekommende sparringspartner når det gælder økonomiske disponeringer.

Se udrag af Merkurs målsætning nederst på denne side.

For kontakt og yderlig information:

Merkur
Ib Bak Jensen
Postboks 5158
Sct. Clemens Torv 17,1
8100 Århus C

Tlf.: 8730 9760


Mail: ib@merkurbank.dk

Hjemmeside: www.merkurbank.dk

Merkurs målsætning:

Merkur arbejder for

- at det enkelte menneske i frihed får de bedste betingelser for at udvikle sine evner. Derfor lånefinansierer vi frie skoler, undervisningsinstitutioner og kulturelle initiativer.

- at alle mennesker behandles ligeværdigt. Derfor lånefinansierer vi nye, tidssvarende ejer- og samarbejdsformer indenfor blandt andet landbrug, produktion, handel og bosætning, projekter for socialt belastede børn og unge og for udviklingshæmmede børn og voksne.

- at produktion og forbrug afspejler samfundets og den enkeltes reelle behov og foregår under hensyntagen til mennesker, natur og miljø. Derfor lånefinansierer vi økologisk og biodynamisk landbrug, økologisk byggeri, vedvarende energi og bæredygtig produktion og handel (fair trade).

Ved at lånefinansiere projekter ud fra disse grundsynspunkter ønsker Merkur at påvirke samfundsudviklingen i en mere bæredygtig retning – miljømæssigt, socialt og kulturelt. Mange af Merkurs låneprojekter har medvirket til at inspirere andre og give impulser til en videre udvikling. Merkur ønsker således med sit virke at række udover den umiddelbare finansiering og virkeliggørelse af konkrete intiativer.