+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
• Oversigt samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

SamarbejdspartnereÅrhus Kommune
Grundsalg

Før byggeriet af +huset i Hjortshøj kunne påbegyndes er gået en lang og besværlig periode med erhvervelsen af storparcellen fra Århus Kommune. Efter det er lykkedes at købe grunden i et åbent udbud har der desuden været et større udredningsarbejde med at få grundene udmatrikuleret og gjort klar til byggemodning og byggeri.

I hele den proces har Grundsalg i al almindelighed, og teknisk designer Hanne Hoffmann Nissen i særdelseshed, løbende bistået med information og vejledning der har bragt projektet fremad og videre.
I et lidt utraditionelt grundsalg og efterfølgende grundudstykning har vi oplevet sagsbehandlingen som altid venlig og engageret, og med et udtalt ønske om at finde løsninger.
Samarbejdet med Grundsalg har været en stor og afgørende hjælp som vi hermed gerne vil sige en særlig tak for.For kontakt og yderlig information:

Århus Kommune
Grundsalg
Teknisk designer Hanne Hoffmann Nissen
Kalkværksvej 10
Postbox 539
8100 Århus C

Tlf. 8940 4500


Mail: grundsalg@mtm.aarhus.dk

Hjemmeside: www.aarhus.dk/grundsalg