+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
• Oversigt samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

SamarbejdspartnereÅrhus Kommune
Bygningsinspektoratet
Bygningsinspektør Henning Poulsen


Lige fra de første streger til +huset blev slået, har vi været i tæt og løbende kontakt med Århus Kommunes Bygningsinspektorat ved Bygningsinspektør Henning Poulsen.

Her har vi fået en hurtig og effektiv hjælp i de afklaringer der har været nødvendige for projektets realisering, og ikke mindst en saglig og redelig dialog om de aspekter ved bæredygtigt ultralavenergibyggeri som stadig er nyt for de fleste - også for den gældende danske lovgivning.

Vi har oplevet hele sagsbehandlingen som positiv og engageret, og det vil vi gerne takke for.
For kontakt og yderlig information:

Århus Kommune
Bygningsinspektoratet
Bygningsinspektør Henning Poulsen
Kalkværksvej 10
Postboks 539
8100 Århus C

Tlf. 8940 2568


Mail: byg@pob.aarhus.dk

Hjemmeside: Bygningsinspektoratet