+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
• Oversigt samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

SamarbejdspartnereEnergiselskabet v. Andelssamfundet i Hjortshøj
Gunnar Boye Olesen


Selv om +huset har et ultralavt energiforbrug, så skal der alligevel tilføres en lille smule varme i de koldeste måneder. Med Hjortshøj-grundens placeringen i tilknytning til Andelssamfundet i Hjortshøj, er vi så priviligerede at vi kan benytte os af et lille lokalt varmeværk der alene bliver drevet vha. CO2-neutralt brændsel - nemlig flis fra Djurslands skove.

I spidsen for varmeværket står Gunnar Boye Olesen der er en erfaren mand indenfor bæredygtig og energirigtig byggeri og energiforsyning.
Gunnar er en uegennyttig ildsjæl der til stadighed kæmper for en bæredygtig og miljøvenlig energitilførsel, og som både på det teoretiske og praktiske plan forstår at udtænke og udvikle nye måder at lave energiforsyning på.

Seneste tiltag er varmeforsyningen til +huset og den øvrige nye udstykning på ialt 24 bæredygtige lavenergihuse. I stedet for at have konstant cirkulerende fjernvarmevand i varmerørene har Gunnar og hans kolleger udviklet et puls-system der i stedet kun sender den varmemængde der nøjagtigt er brug for. Ved at have følere i alle udstykningens varmtvandsbeholdere kan det centralt registreres hvor meget varme der er behov for i de næste 12 eller 24 timer, og herefter sendes der en nøjagtigt afmålt mængde frem til de forskellige husstande. På den måde forhindrer man et konstant og stort varmetab i de hovedrør der forsyner bebyggelsen.

Et af de næste projekter Gunnar kaster sig over er at skaffe CO2-neutral
strøm til Energiselskabets kunder - en sterlingmotor der kører på flis er indkøbt til dette formål og forventes at være i drift i løbet af de næste måneder.

Både i tilvirkningen af det nye fælles pulssystem og i planlægningen af vores private varmeinstallation i +huset har vi haft stor glæde af Gunnars indsigt og hjælpsomhed - og det takker vi for.For kontakt og yderlig information:

Energiselskabet ved Andelssamfundet i Hjortshøj
Gunnar Boye Olesen
Gl. Kirkevej 82
8530 Hjortshøj

Tlf. 8622 7000 / 2426 9933


Mail: ove@inforse.dk

Hjemmeside: www.andelssamfundet.dk