+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
> næste
< forrige
- tilbage til weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

6. marts 2009
Installationslaget lukket

El- og vandinstallationerne der skal i væggene er monteret og huulrummet blæst op med isolering.


El og ventilation begynder at kune anes overalt i husetVand ført frem til køkkenvaskTeknikrummet bliver langsomt fyldt op - der kommer MANGE flere installationer!!!Der monteres tætningskrave rundt om opføringsrør til solvarmen. Bagerst ses 2 lag el-rør - udenpå kommer der 2 lag mere, og desuden bliver feltet med el-rør dobbelt så bedt som det er på nuværende tidspunkt.Her ses hvordan 1. lag gips tapes for tæthed i alle pladesamlinger, og der tætnes også med rørkraver rundt om ventilationsrør. Efterfølgende monteres det afsluttende lag gips og der malerbehandles.Også mod betongulvet tapes for tæthed mod 1. lag gipsDer bores huller i 1. gipspladelag så installationshulrummet kan blæses op med træfiberisolering. Bagefter lukkes hullerne igen og samlingen tapes.Isolerings-"kværnen" hvor de store blokke af komprimeret træfiberisolering kommes i kværnen der granulerer fiberen inden indblæsningen.Stuen mens der er ved at blive blæst ind i hulrummet. Over vinduer og døre ses recesser til persienne-kasser - de dækkes med det næste lag gips så der kun ses en sprække nedenfra.

Se tidligere billeder her