+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
> næste
< forrige
- tilbage til weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

2. februar 2009
Trykprøvning 2 og Termografi

Efter lidt opstartsvanskeligheder i sidste uge blev Trykprøvning 2 gennemført tilfredsstillende. Vi havde stillet os selv et krav på en tæthed der svarer til de såkaldte passivhuse - det vil sige med en "infiltration" - eller utæthed - på et luftskifte på 0,6 gange i timen.
Målingen viste en utæthed på 0,64 gange i timen hvilket er meget tilfredsstillende på en mellem-måling.
Den endelige måling foretages når huset er helt færdigt.
Resultatet svarer til at huset på nuværende tidspunkt er ca. 4 gange tættere end kravet i Bygningsreglementet - hvilket betyder en markant energibesparelse til opvarmning.


Den specielle dør med den store propel, og den tilkoblede computer der tilsammen kan teste hvor utæt huset er. Propellen laver et bestemt overtryk og herefter måles det hvor meget luft der skal tilføres for at holde trykket. Bagefter vendes propellen om og man gør det samme med undertryk.Samtidig med tæthedstesten blev der foretaget en Termografi. Det er en fotografering med et kamera der er i stand til at registrere temperaturforskelle. På den måde kan man se om isoleringen er udført tilstrækkelig godt, og afsløre om der skulle gemme sig kuldebroer eller små lommer hvor der er dårligt isoleret.


Her ses et hjørne ved en gavl, hvor væggen støder op mod taget. Det blå område afslører et sted hvor isoleringen ikke er tilstrækkelig, eller hvor der af en eller anden grund strømmer kold luft ind. Temperaturforskellen er ca. 5 grader - nok til at hæve energiforbruget hvis ikke der gøres noget, så derfor skal væggen åbnes igen, og isoleringen suppleres, og evt. utætheder med indsivende kold luft lukkes.