+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
• Arkitektur
• Byggeteknik
• Tekniske installationer
• Produktoversigt
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

Produktoversigt

Nedenfor er angivet de konkrete produkter der indgår i +huset, og en kort begrundelse for vores valg.

Da +huset stadig er under udvikling, vil listen løbende blive udbygget og suppleret i takt med at huset færdigprojekteres og bygges.

Under punkterne er der angivet links til yderlige oplysninger om produkterne, producenter og leverandører, og der er henvisninger til hvorledes de enkelte firmaer og nøglepersoner har indgået i samarbejdet om +huset.

Først er angivet byggematerialer, senere de tekniske installationer, og sidst inventar mm.

 

Fundament/terrændæk- beton

Produkt: Beton + lecablokke

Til fundamentet/sokkel er anvendt traditionelt konstruktionsbeton og lecablokke.
Til terrændæk er anvendt almindelig konstruktionsbeton i en tykkelse på ca. 12 cm.Fundament/terrændæk - isolering

Produkt: Thermisol G80, Lambda-værdi 0,038 W/mK
Producent: Thermisol A/S, Hedensted

Til terrændæk anvendes flamingo - eller EPS som det også kaldes.
Der udlægges et lag på mellem 55 og 62 cm.
Desuden anvendes der EPS som kantisolering. Der anvendes ikke 20-30 mm som i traditionelle fundamenter, men 150 mm.

Der er flere leverandører af EPS og andre iolseringsprodukter i Danmark.
Vi har valgt Thermisol pga. deres store miljøfokus, et højt serviceniveau, og stor teknisk viden om EPS og lavenergi.

Læs mere om vores samarbejde med Thermisol og få firmalinks og kontaktoplysninger her.Der vil snarest komme flere materialebeskrivelser.