+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
• Arkitektur
• Byggeteknik
• Tekniske installationer
• Produktoversigt
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

Tekniske installationer

+huset forsynes med en lang række moderne og højtydende installationer der både skal sikre et sundt indeklima, et lavt energiforbrug og en høj grad af komfort.

Opvarmning
Huset opvarmes med en kombination af solvarme fra eget anlæg, og med fjernvarme fra lokalt flis-fyret og CO2-neutralt varmeværk i bebyggelsen. Der opsættes 10 m2 solfangerpaneler der kan dække ca. 75% af behovet for varmt brugsvand, og 10-15% af behovet til rumopvarmning.
Varmeforsyningen fra varmeværket er ikke som traditionelt via konstant cirkulerende vand i rørene, men via en helt ny puls-drift-løsning, hvor der kun kommer kortvarige "varmepakker" en til to gange dagligt. Denne løsning reducerer varmetabet i rørsystemet ganske betydeligt.
Rumopvarmningen kunne i praksis klares uden traditionelt varmeanlæg, men med det ekstremt lave forbrug klares ved at opvarme indblæsningsluften fra ventilationsanlægget.
Af komfortmæssige hensyn har vi imidlertid valgt at lave et gulvvarmeanlæg. Gulvvarmeanlægget udføres ikke som traditionelt gulvvarme med varmeslanger nedstøbt i beton, men som slanger lagt i isoleringsplader lige under trægulvet. Dette er en dyrere løsning end traditionelt gulvvarme, men sikrer en højere komfort, en markant hurtigere reaktionstid, samt mere præcis styring og lavere forbrug.
Samlet udgift til rumopvarmning og varmt brugsvand forventes at ligge på lidt under 100 kr. om måneden.


Vand
Der udføres traditionel vandinstallation i huset. 75% af det varme brugsvand fås fra solvarmeanlæg på taget og suppleres via fjernvarme fra lokalt flis-fyret varmeværk.
Der installeres sparearmaturer, toilet og hårde hvidevarer med meget lavt vandforbrug.
Det undersøges endvidere hvorledes vi kan komme til at anvende solopvarmet brugsvand i vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine - i stedet for el-opvarmet vand.


Ventilation
Huset forsynes med ventilationsanlæg med varmegenvinding. Anlægget sikrer kontinuerlig friskluft-tilførsel og har en genvindingsgrad på mere end 90 %, hvilket formodentlig er det bedste på markedet. Ventilationsanlægget sikrer et stabilt klima med konstant frisk luft og lav luftfugtighed, og blandt andet via pollenfiltre sikres et indeklima uden gener fra en række af de kendte allergi-årsager.


El
Huset forsynes med en intelligent el-installation, der effektivt vil befordre og understøtte et lavere el-forbrug. Der er tale om en Smarthouse-løsning der på en enkelt men effektiv måde indarbejder en lang række af de energibesparende tiltag vi i dag kender til at sænke forbruget.
Der udføres fuld forsyning af TV, IT, telefoni og anden kommunikationsteknologi.
Der installeres hårde hvidevarer med de bedste energimærkninger A, A+ og A++


Centralstøvsuger
Huset forsynes med centralstøvsuger med afkast direkte til det fri. Udsugning foretages ved 2-3 punkter i huset, samt ved fodbetjent sugeventil i fodspark i køkken.


Regnvand
Der opsamles regnvand der genbruges til havevanding og andre udendørs formål.
Husets tagbelægning er valgt så der senere kan laves opsamling af regnvand til anvendelse i toilet og ved vask. De tilgængelige løsninger på markedet er imidlertid så dyre i øjeblikket at vi har valgt at prioritere andre miljø-tiltag frem for regnvandsopsamling - der er iøvrigt heller ingen vandmangel i Østjylland i disse år.


Kloak
Da jordens beskaffenhed ikke tillader nedsivning på stedet, tilkobles huset det offentlige kloaknet - både for spildevand og regnvand.


Læs mere om de enkelte produkter i Produktoversigten