+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
• Arkitektur
• Byggeteknik
• Tekniske installationer
• Produktoversigt
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

Byggeteknik

+huset udføres som et træhus.
Træ er et af de allermest bæredygtige byggematerialer vi har. Der er rigelige mængder af det, det er nemt og billigt at tilvirke og forarbejde og uproblematisk at håndtere som affald.

Husets form afspejler direkte det statiske system - 2 langsgående bærende ydervægge og en parralel langsgående bærende skillevæg.
Der er valgt et meget enkelt konstruktionsprincip der minimerer risikoen for fejl og sikrer en lang levetid.
Hovedkonstruktion og installationer skilles i al væsentlighed ad, så der i fremtiden er muligt at udskifte installationer uden at skulle lave indgreb i hovedkonstruktionerne.

Huset opbygges på et traditionelt men super-isoleret liniefundament og terrændæk. Terrændækket udføres som 50 mm højstyrkebeton for at spare på mængden af beton. Terrændækket opbygges med 550 mm EPS-plader (flamingp). Den anvendte EPS er giftfri og kan som affald dels genanvendes og dels forbrændes. Ved forbrænding udvikler den kun vand og en beskeden mængde CO2.

Ovenpå terrændækket udføres gulvvarmesystem udført i lette isolerings-"bakker", hvorpå der er lagt en 19 mm gulvgips, en trinlydsdæmpende gummi og afslutningsvis et trægulv i kliksystem.
Gulve udføres i keramiske klinker eller af nordisk træ fra kontrolleret og reguleret skovbrug.

Ydervæggen udgøres af et 4-dobbelt træskelet uden kuldebroer. Ydervægge er samlet set tæt på 65 cm. og rummer bl.a. 50 cm. isolering.
Al konstruktionstræ udføres i ubehandlet gran og fyr. Der anvendes ikke trykimprægneret træ eller andre former for kemisk eller overfladebehandlet træ. Træet er derfor 100% fri for tungmetaller og kan ved bortskaffelse afbrændes eller komposteres.

Der anvendes ikke mineraluld da det er under mistanke for at være kræftfremkaldende. Alle håndværkere finder det ubehageligt at arbejde med, og der er ikke er nogen rimelig løsning for bortskaffelse af det som affald.
I stedet anvendes isolering af celluloseuld - en ren træfiber der kommer fra ble- og hygiejnebindindustrien i Sverige. Det er et klinisk rent naturprodukt der besider en lang række varmetekniske og fugtmæssige egenskaber der gør den overlegen i forhold til traditionel isolering. Isoleringen blæses ind i ydervægskonstruktionen og sikrer en meget tæt og kompakt isolering.

Da isoleringen ikke er nær så følsom for fugtgennemgang som mineraluld, kan huset bygges uden den sædvanlige plast-dampspærre, men istedet med en åndbar og åben pap-dampbremse. Denne løsning medvirker til at træfiberisoleringen kan virke som en fugtbuffer - på nogenlunde samme måde som en teglvæg eller andre "hygroskopiske" konstruktioner.

Indvendigt, og adskilt fra det bærende system, placeres et installationslag på ca. 125 mm, hvori der føres el, vand, ventilation og afløb, inden væggen lukkes med 2 lag gips.

Ud over de lovpligtige elastiske fuger i bruseafsnittet i badeværelset udføres der ikke elastiske fuger i byggeriet. Elastiske fuger er typisk miljøbelastende og afgiver bl.a. formaldehyd.
Alle samlinger og tætninger udføres i stedet med konstruktive løsninger, tape-løsninger, og tætningskraver.

Udvendigt beklædes træskelettet med en cementbaseret gipsplade, og afslutningsvis med en træbeklædning i ubehandlede tækkespån af Robinie, eller Akacie som den også kaldes.
Tækkespån er den teknik der f.eks. kan ses på tagene af rundkirkerne på Bornholm, eller på danske vikingehuse og de norske stavkirker. Anvendt som facadebeklædning, og udført i Robinie, kan denne beklædning stå i helt ubehandlet træ i sandsynligvis 150-200 år.

Taget udføres principielt som ydervæggene - som paralleltag med krydsende skeletkonstruktioner uden kuldebroer, og et indvendigt installationslag afsluttet med gipsplader. Under gipspladerne monteres i stue/køkken yderligt et akustikloft af perforerede gipsplader for at regulere efterklangstiden i rummet.
Tagkonstruktionen isoleres med 600 mm indblæst cellulosefiber-isolering.
Tagkonstruktionen er ventileret og øverst afsluttet med høvlede og pløjede brædder og en PVC-fri tagdug.
Der er valgt brædde-løsning for at undgå den lim i krydsfineren der er en belastning for miljøet, og samtidig inviterer til skimmel- og svampeangreb.
Der er valgt en PVC-fri tagfolie der, i forhold til mange andre tagmaterialer til lave taghældninger, har en relativ minimal påvirkning af miljøet, og samtidig gøre det muligt at opsamle regnvand til brug for toiletskyl og tøjvask.

Vinduer og døre udføres som superlavenergi-vinduer med 3-lagsglas og gasfyldninger.

Hele huset udføres som præfabrikerede elementer, samlet og monteret i en fabrikshal, og kørt ud på byggepladsen som et samlesæt i 24 stykker. Samlingen af huset forventes at tage 3-4 dage, hvorefter der er et tæt hus klar til opvarmning.Læs mere om de enkelte produkter i Produktoversigten