+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
• Arkitektur
Byggeteknik
Tekniske installationer
Produktoversigt
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

Arkitektur

+huset er enkelt og afklaret i sit formsprog.

Disponeringen er baseret på de enkelte boligfunktioner samlet i et rektangel - entré, køkken, bad osv.
Rektanglet er delt på midten og forskudt en anelse i forhold til hinanden, hvorefter der dannes en nordfløj med entré og teknik, badeværelse og 3 værelser, og en sydfløj med køkken og stue i ét.
Ved forskydningen dannes der samtidig to overdækkede terrasser.

Planen er disponeret som eet stort åbent plan, der sikrer luftighed og følelsen af plads, og fra alle rum giver udsyn til mindst 2 verdenshjørner.
Samtidig giver planen mulighed for at aflukke efter behov - både akustisk og visuelt.

Huset udføres med ensidig taghældning, og da loftet følger tagfladen, medfører det en laveste rumhøjde mod nord på 2,3 m. og mod syd på 3,1 m.

Facadeudtrykket er enkelt og roligt, og er tilstræbt som en moderne videreførelse af den klassiske nordiske tradition.

Udvendigt fremstår huset i en sølvgrå ubehandlet akacie-spån-beklædning – en beklædning der er anvendt helt tilbage i vikingetiden, og som i dag kan ses på bl.a. tagene af rundkirkerne på Bornholm og på mange af de norske stavkirker. De overdækkede terrasser står som indsnit i gylden oliebehandlede lister. Vinduerne udføres sortmalede.

Indvendigt fremstår huset i glat hvid malerbehandling og med gulve i gylden askeparket, og grå rustikke gulvklinker.

Huset forsynes med store glaspartier der sikrer massiv dagslystilgang til hele huset, og samtidig giver en fantastisk udsigt over marker og levende hegn.

Husets inventar tænkes udført i naturlige materialer med enkelte bidrag af klare kulører, der skal understrege en uhøjtidelig og uformel stemning. 

Der monteres ikke mindre end 8 døre for at skabe åbne forbindelser mellem husets indre, og landskabet og uderummene til alle sider.

Hus og nogle af terrasserne hæves ca. 40 cm. over terrænet og ligger således på et plateau der på en naturlig måde tillader det rustikke landbrugsland at støde helt op mod huset.
Både mod syd og nord reserveres der plads til fremtidige udvidelser.

Mod nord placeres udhuse og tørreplads, og pladsen mellem udhus og bolig bliver overdækket og rummer ankomst mod vest og et ude-bad mod øst. Overdækningen kan i den kolde årstid afskærmes, og der dannes herved et stort ”lukket” vindfang.
Over den sydøstlige overdækkede terrasse bliver der nedsænket en tagterrasse i tagfladen, hvorfra der bliver frit udsyn over landskabet og den nye bebyggelse.

Haven disponeres så der fremkommer både legearealer, urtehave, bålplads, og mod alle verdenshjørner flere små terrasser og uformelle steder for ophold. Nogle af disse steder omkranses med teglmure, espalier, pergolaer og andre elementer der definerer forskellige funktioner og oplevelser.

Terrasserne udføres i vejrbestandigt træ eller beton- eller naturstenbelægninger.