+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
  Hvorfor bæredygtighed og lavenergi
  Hvad er bæredygtighed og lavenergi
  +huset og bæredygtighed/lavenergi
  +huset og anbefalinger fra
Det Økologiske Råd
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

+huset og bæredygtighed / lavenergi

+huset er et bæredygtigt super-lavenergihus !

Det er det bl.a. fordi det opfylder nogle objektive krav til energiforbruget, og derudover indeholder en lang række tiltag der skåner både dem der skal lave huset og os der skal bo i huset og ikke mindst - vores fælles miljø.

Det kan punktvis udtrykkes således:

 • Husets arkitektur og byggeteknik er kvalitetspræget og medfører en lang levetid med minimal vedligeholdelse
 • Husets arkitektur og placering på grunden tilgodeser store lys- og varmeindtag der giver gratis varme og reducerer antallet af timer hvor der er behov for elektrisk lys
 • Husets overdækkede terrasser og faste solafskærmning er dimensioneret så huset undgår overophedning om sommeren, og samtidig tillader varmetilskud fra den lave forårs- og efterårssol
 • Husets disponering er fleksibel og kan ændre indretning og funktioner, så man undgår dyre om- og tilbygninger
 • Der anvendes stort set ikke stål i byggeriet - udvindelse og forarbejdning er energikrævende
 • Huset laves som præfabrikerede elementer hvilket styrker arbejdsmiljøet og byggekvaliteten, og samtidig reducerer spildet og mængden af affald
 • Alle yder- og indervægge udføres som træskelet i ubehandlet træ - al konstruktionstræ er fra ansvarlig skandinavisk skovdrift
 • Facadebeklædningen udføres i helt ubehandlet Akacietræ der har en forventet holdbarhed på 150-200 år
 • Der anvendes ikke trykimprægneret træ, der bl.a. indeholder tungmetaller
 • Der anvendes ikke tropisk træ eller andet træ fra truede skovforekomster
 • Der anvendes ikke plast-dampspærre men diffusionåben dampbremse af papir/pap
 • Der anvendes ikke skum eller elastiske fugematerialer - erstattes med konstruktive løsninger og tape uden afgasning
 • Alle indvendige væg- og loftoverflader er beklædt med gips - et 80% genbrugsmateriale, og et inaktivt materiale helt uden afgasning
 • Huset er ekstremt godt isoleret. Der er 55 cm isolering i gulvet, 50 cm isolering i ydervæggene og 60 cm isolering i taget
 • Al isolering er træfiberisolering - et fuldstændigt rent træprodukt - mineraluld anvendes ikke
 • Alle vinduer og døre laves med 3-lags super-lavenergivinduer med gasfyldninger
 • Huset forsynes med solvarmeanlæg der leverer tre fjerdedele af det varme vand og en del af opvarmningen. Den resterende del af varmen fås fra flisfyret og CO2-neutralt lokalt varmeværk. Der anvendes ikke cirkulerende varmt vand
 • Der anvendes ”let” gulvvarme der reducerer forbruget og både er mere præcist og hurtigere til at reagere
 • Der udføres mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding og pollenfiltre. Mere end 90% af varmen i den luft der trækkes ud, føres over i den luft der blæses ind
 • Der anvendes miljømærket maling med lav afgasning
 • Tagbelægning af pvc-fri tagfolie
 • Der anvendes vandarmaturer med sparefunktion, og toilet med lavt skyl
 • Hvidevarer er i klasse A, A+ eller A++.
 • Huset får et samlet energiforbrug der ligger på ca. 25% af et traditionelt nyt hus
 • Forbrug til opvarmning og varmt vand - ca. 1.400 kWh/år
 • Forventet varmeudgift til opvarmning og varmt vand er under 100 kr. pr. måned

På de næste sider er der lavet en lidt mere uddybet forklaring til de enkelte punkter, og det forklares hvorledes +huset forholder sig bæredygtighed og lavenergi når det gælder emner som:

 • Arkitektur
 • Byggeteknik og materialer
 • Reduktion af kemikalier og sundhedsskadelige stoffer
 • Indeklima - luft, lys, lyd, temperatur
 • Reduktion af energiforbrug til opvarmning
 • Reduktion af energiforbrug til el
 • Reduktion af vandforbrug
 • Natur og biodiversitet

Undervejs i teksten er der links til uddybende forklaringer, og links til anbefalinger og vejledninger fra Det Økologiske Råd.

Læs uddybningerne her