+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
  Hvorfor bæredygtighed og lavenergi
  Hvad er bæredygtighed og lavenergi
  +huset og bæredygtighed/lavenergi
  +huset og anbefalinger fra
Det Økologiske Råd
 
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

+huset og anbefalinger fra Det Økologiske Råd

Som angivet under Hvad er bæredygtighed og lavenergi, så har Det Økologiske Råd udgivet de 2 publikationer Den Grønne Bygherrevejledning og Anbefalinger For Bæredygtigt Byggeri.
Heri forsøger man at give praktiske anvisninger på hvordan nyt byggeri kan udføres bæredygtigt, til gavn for både beboere og miljøet.

En lang række af disse anbefalinger og vejledninger gengives på de næste sider, og umiddelbart nedenunder angives i kursivt hvordan +huset forholder sig til hvert enkelt punkt.

Da vejledningerne og anbefalingerne der gengives her på hjemmesiden er angivet udenfor deres egentlige sammenhæng, i publikationerne Den Grønne Bygherrevejledning og Anbefalinger For Bæredygtigt Byggeri, vil deres ordrette gengivelse sine steder være for omfattende og detaljeret eller modsat virke utilstrækkelige og meningsforstyrrende. Nogle af anbefalingerne og vejledningerne er derfor tekstmæssigt justeret, men uden at deres indhold eller budskab er ændret.
Vi opfordrer alle til at gennemse de originale publikationer for at der ikke skal være tvivl om dette, og om ikke andet så for at læse alle de øvrige gode råd som findes i publikationerne.

Klik på de enkelte punkter i oversigten for at læse mere:

Arkitektur
- fleksibel planløsning
- planløsning der tilgodeser vedvarende energikilder
- social bæredygtighed

Byggeteknik og materialer
- rationel optimering af bygningskonstruktioner
- reduktion i spild
- reduktion i energiforbrug til tilvirkning og transport
- minimering af vedligeholdelse
- forenkling af reparation
- minimering af affaldsdannelse
- uproblematisk bortskaffelse

Reduktion af kemikalier og sundhedsskadelige stoffer

Indeklima
- frisk og sund luft
- varieret og kvalitetspræget lys
- ikke-stressende lydmiljø
- behagelig og passende temperatur

Reduktion af energiforbrug - varme
- effektiv varmeisolering
- minimering af kuldebroer
- øget fokus på tæthed

Anvendelse af vedvarende energi

Reduktion af energiforbrug - el

Reduktion af vandforbrug

Natur og biodiversitet

 

Læs mere på andre hjemmesider: (mangler links)
Byggepanel
Byggepanelets Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i den danske byggesektor
Det Økologiske Råd
Den Grønne Bygherrevejledning, Det Økologiske Råd 2005
Anbefalinger for bæredygtigt byggeri, Det Økologiske Råd 2007