+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
  Hvorfor bæredygtighed og lavenergi
  Hvad er bæredygtighed og lavenergi
  +huset og bæredygtighed/lavenergi
  +huset og anbefalinger fra
Det Økologiske Råd
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

Hvorfor bæredygtighed og lavenergi ?

Det er efterhånden umuligt at åbne en avis eller se en nyhedsudsendelse, uden der kommer nye tegn på at vores globale klima er i en kritisk tilstand.
Der sker uoprettelig skade hver eneste dag og forskning viser ofte, at situationen er værre end forudset for bare få år eller måneder siden.
Kontinenter og folkeslag trues allerede i dag af klimaforandringerne, og fremtiden for os alle ser bekymrende ud hvis ikke der sker en ændring.

Der synes at være overvejende enighed blandt verdens klimaforskere om at disse forværringer skyldes menneskeskabte påvirkninger af miljøet. Rapport efter rapport, og ekspert efter ekspert konkluderer, at især anvendelsen af fossile brændstoffer og udledningen af drivhusgasser truer den globale øko-balance, og at forureningen af kloden og dens befolkning er et voldsomt stigende problem.

Det er derfor åbenlyst at specielt vi i vesten må ændre den adfærd vi har haft i de sidste mange årtier - vi må i væsentlig grad reducere energiforbruget og mindske forureningen.

Bygninger bruger i anlæg og drift tæt ved 50% af Danmarks energiforbrug. Samtidig producerer byggeriet godt 40% af alt affald der produceres i Danmark, og det anvender traditionelt set en lang række kemikalier og materialer der er dokumenteret eller under mistanke for at være kræftfremkaldende og på andre måder sundhedsskadelige.

Skal man gøre noget godt for miljø og mennesker, er byggeriet altså et oplagt sted at tage fat.

Læs mere på denne hjemmeside:
+
huset og bæredygtighed/lavenergi
+huset og anbefalinger fra Det Økologiske Råd

Læs mere på andre hjemmesider: (mangler links)
Byggepanel
Byggepanelets Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i den danske byggesektor
Det Økologiske Råd
Den Grønne Bygherrevejledning, Det Økologiske Råd 2005
Anbefalinger for bæredygtigt byggeri, Det Økologiske Råd 2007