+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
Mål
Grunden
Lokalområdet
• Navnet
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

Om +huset

Målet

Målet med +huset var fra starten at tegne og bygge –

”en velfungerende og inspirerende familiebolig der kan opfylde nutidige krav til fleksibilitet og komfort, og samtidig lave en bolig der har et ekstremt lavt energiforbrug, og minimal påvirkning af miljøet”.

Der er meget snak om de såkaldte passivhuse for tiden. For 12 måneder siden var det nyt og fantastisk, men i dag er det næsten almindeligt, og snart vil der blive sprøjtet passivhuse ud fra fabrikker i Tyskland, Estland, Polen og hvor der ellers er billig arbejdskraft.
Det var nærliggende at sige at vi som udgangspunkt ville lave et passivhus, men da de certificerede passivhuse ikke forholder sig særligt offensivt til miljøvenlighed, men stort set alene fokuserer på hvor godt huset er isoleret, så var det ikke et egentligt mål for os.

Vi har imidlertid valgt at anvende passivhusenes krav til energiforbrug, for at have noget at styre efter, og vores ambition har derfor været at få et energiforbrug til opvarmning og varmt vand der er lavere end kravet til et certificeret passivhus.

Miljømæssigt er det noget sværere at opsætte et objektivt og dokumenterbart mål, så derfor har vi selv prøvet at formulere nogle krav.
Det har vi bl.a. gjort med udgangspunkt i vejledninger og anbefalinger fra Det Økologiske Råd, og det er blevet til 10 grundformuleringer:

  • Vi vil have et hus med fleksibel indretning, og afklaret og blivende arkitektonisk kvalitet
  • Vi vil i al væsentlighed anvende energi fra vedvarende eller fornybare energikilder
  • Vi vil ikke anvende materialer der er dokumenterede sundhedsskadelige - hverken for dem der producerer materialerne, håndværkere eller for os der skal bo med dem
  • Vi vil ikke anvende materialer der er under mistanke for at være sundhedsskadelige - hverken for dem der producerer materialerne, håndværkere eller for os der skal bo med dem
  • Alle steder hvor det er teknisk muligt vil vi anvende materialer der er skånsomme overfor naturen
  • Materialer der i sig selv, eller ved deres tilvirkning eller bortskaffelse, er belastende for naturen skal minimeres og kun indarbejdes hvor der ikke er andre muligheder indenfor den givne økonomi
  • Vi vil have et hus med godt indeklima, og f.eks. ikke anvende materialer med høj eller lang afgasning, hvis den kan mistænkes for at være farlig
  • Huset skal udføres i høj byggeteknisk kvalitet og med overflader der minimere behovet for vedligeholdelse
  • Huset skal have stor mængde af kvalitets-dagslys, der både øger livskvaliteten og minimerer behovet for brug af elektrisk lys
  • Hvis der skal foretages økonomiske prioriteringer, skal overflader, inventar og udstyr bespares før der slækkes på kravene til byggeteknik og miljøhensyn

En byggesag kan ikke gennemføres uden kompromiser - heller ikke denne.
Nogle materialer kan ganske enkelt ikke lade sig fremstille uden at belaste naturen, mens andre materialer godt kan fås i en miljøvenlig udgave, men til en pris der placerer dem uden for vores rækkevidde. Endelig kan der være miljøvenlige muligheder der ikke kan leve op til vores æstetiske krav, eller kræver så meget vedligehold eller øgede krav til andre løsninger end dem vi gerne vil have, så de er fravalgt alene fordi de er for ”besværlige” eller ”grimme”.

Vi har imidlertid forsøgt hele tiden at holde fokus på energi- og miljøhensyn, og hele tiden vendt tilbage til de 10 bud, når vi har skullet foretage valg og prioriteringer.

Når +huset står færdigt vil vi lave en status, og se hvordan det rent faktisk lykkedes os at opfylde hver enkelt af de 10 dogmer - om vores mål blev nået.