+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
Mål
Grunden
Lokalområdet
• Navnet
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

Om +huset

Lokalområdet - Hjortshøj

Klik på billede for stor gengivelse

Hjortshøj er en levende og velfungerende landsby i fortsat udvikling og vækst.
De åbenlyse kvaliteter ved det gamle charmerende landsbymiljø og stedets nærhed til storbyen Århus, gør den til et meget attraktivt bosted for moderne familier der stiller krav til nærmiljøet og f.eks. skole- og institutionstilbud, kulturarrangementer og adgang til naturen.
Den nye udstykning ligger i Hjortshøjs nordøstlige hjørne, på kanten til landbrugsland.

Læs mere om Hjortshøj på landsbyens hjemmeside


Lokalområdet - Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH)

Klik på billede for stor gengivelse Klik på billede for stor gengivelse

+husets placering i den nye udstykning ligger i umiddelbar tilknytning til Andelssamfundet i Hjortshøj (AIH) - en knap 20 år gammel bebyggelse der rummer private ejerboliger, almennyttige lejeboliger og støttede andelsboligforeninger, der alle er opført med fokus på miljøvenlighed, bæredygtighed og social ansvarlighed.

Her har været udført mange bygge- og boligmæssige eksperimenter, med f.eks. lerstampede huse, huse af genbrugsmursten, træhuse, huse med masseovne, huse med solvarme, huse med solstuer, huse af ubrændte lersten, huse med mult-toiletter, rensningsanlæg af pil, lokalt flisfyret varmeværk osv. osv.

Nogle af eksperimenterne er gået godt og har anvist nye veje, mens andre med tiden har vist sig at rumme nogle problemer. Fælles for dem alle har været at de har været forud for deres tid, og har været med til at drive udviklingen i det omgivne samfund frem mod et mere bæredygtigt byggeri med et lavere energiforbrug og større fokus på vores fælles miljø.

På trods af blandingen mellem ejere, lejere og andelshavere har man udviklet et velfungerende fællesskab med både respekt for den enkelte og for fællesskabet, og man har herigennem skabt et lille lokalsamfund hvor man både kan fungere godt med sin lille familie, og samtidig indgå i et frodigt og kreativt fællesskab med andre mennesker for hvem bæredygtighed og lavenergi har en reel betydning.
Alt er baseret på lyst og frivillighed frem for tvang og forventninger - også omkring det fælles økologisk landbrug med kvæg, høns og geder, og marker med korn og mere end 30 økologiske grøntsagsafgrøder.

Andelssamfundet i Hjortshøj er lykkeligt fri for overordnede ideologier, kvælende regler og topstyrede retningslinier. Det er kort sagt en samling af vidt forskellige mennesker der gerne vil bo i inspirerende og motiverende rammer, der befordrer socialt fællesskab og udviser respekt for vores fælles miljø og natur.

Læs mere om andelssamfundet på AiHs hjemmeside