+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
Mål
Grunden
Lokalområdet
• Navnet
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

Om +huset

Grunden

Byggegrunden er en del af en ny udstykning med 24 nye miljøvenlige lavenergihuse, på Gammel Kirkevej i Hjortshøj ved Århus.

Det er en hjørnegrund med frit udsyn over åbne marker mod øst og syd. Mod sydøst er der en fantastisk udsigt over et faldende marklandskab, levende hegn og kig til Århusbugten.

Mod nord strækker den nye bebyggelse sig op mod Gammel Kirkevej, og mod vest over mod de 5 eksisterende bebyggelser der tilsammen udgør Andelssamfundet i Hjortshøj.

Der er central parkering mod Gammel Kirkevej, og dermed en helt bilfri bebyggelse med stor gevinst for det sociale liv og især børnene.

Der bliver tilknyttet grønne områder og fælleshus til den nye udstykning, og bl.a. en lille sø i udstykningens midte.

Grunden er på 550 m2.
Grunden kan bebygges op til 41% af grundens areal (bebyggelsesprocenten)

Grunden er i al væsentlighed flad, og en geoteknisk undersøgelse har godtgjort at der er almindelige funderingsforhold.

Geologiske udgravninger har dokumenteret at der har været beboelse her allerede for ca. 5.000 år siden, men i de sidste 150 år har jorden været brugt til landbrugsformål, kornavl og græsningsmark for kvæg.

Afstand Århus Domkirke - 14,8 km
Afstand Århusbugten - 6 km

Klik på billederne for større gengivelse i et nyt vinue

 


Luftfoto over udstykningen med markering af vores grund

 


Udstykningsplan