+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

VELKOMMEN

For knap 2 år siden besluttede vi os for at bygge et super-lavenergihus baseret på bæredygtige og miljøvenlige materialer og teknik. Vi ville lave et hus med store boligkvaliteter og moderne arkitektur, og samtidig et hus med minimalt energiforbrug og begrænset miljøpåvirkning. Det skulle være et hus der afspejler at vi lever i 2009, både hensyn til klimabevidsthed og komfort.

Der er efterhånden en del såkaldt ”miljøvenligt byggeri” på det danske marked.
Langt det meste af det byggeri forholder sig alene til energiforbruget, og ikke til bæredygtighed i sin brede betydning.
For os var det ikke nok at et hus har et moderat energiforbrug, og en lille smule svanemærket maling, hvis det samtidigt er fyldt med materialer der indeholder tungmetaller, kemikalier med giftig afgasning og helbredstruende fibre.
Det var afgørende for os at huset virkelig er super-lavenergi og reelt bæredygtigt – og sådan et hus kunne vi ikke finde.

Med en baggrund i arkitektbranchen kastede vi os derfor ud i at lave et selv. Vi ville tegne, planlægge og få bygget et hus der opfylder vores krav til både levekvalitet, kvalitetsniveau, energiforbrug og miljøpåvirkning.

I tilblivelsen af vores byggeri har vi haft stor glæde af andres viden og erfaringer indenfor super-lavenergi og bærdygtigt byggeri. Udover samtaler og møder med snesevis af eksperter, har en stor del af den nyttige information vi har indhentet, befundet sig på en lang række interessante hjemmesider fra både virksomheder, organisationer og privatpersoner.

På denne hjemmeside kan du følge vore overvejelser, planlægningen og selve byggeriet af +huset, og vi ønsker med dette bidrag at supplere den mængde af effektiv ”videndeling” som i dag finder sted på nettet omkring bæredygtigt lavenergibyggeri.

+huset er ikke det ultimative lavenergibyggeri og det er ikke det ultimative bæredygtige byggeri. Det er et moderne hus skabt til moderne mennesker, med meget stor fokus på både energiforbrug, indeklima og vores fælles miljø.

Vi håber at denne side og +huset kan tjene til inspiration for andre - god fornøjelse.


Peter Grønlund